De praktijk

De tandartsspoedgevallendienst beschikt over een eigen praktijkruimte in het HMC locatie Westeinde. De dienst wordt per toerbeurt uitgevoerd door een tandarts die aangesloten is bij de Haagse Tandheelkundige Vereniging

Wij werken alleen op afspraak!