Afspraak

Via onze telefoniste kunt u dag en nacht een afspraak maken voor een spoedeisende tandheelkundige behandeling.

Afhankelijk van de ernst van de klacht wordt een inschatting gemaakt voor de juiste zorg.